دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی::صفحه 162
تبریک 1396

20% تخفیف مقالات ترجمه شده از 2 تا 25 فروردین 96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی
تعداد مقالات یافته شده: 1772
ردیف عنوان نوع
1611 اشتراک گذاری دانش : بررسی و جهت دهی به تحقیقات آینده
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
مقاله ترجمه شده
1612 بهسازی لرزه ای سازه های موجود با استفاده ازدامپر اصطکاکی
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
مقاله ترجمه شده
1613 ترکیب خدمات مبتنی بر عامل در محاسبات ابری
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
مقاله ترجمه شده
1614 ارزیابی تکنیک‌های زمان‌بندی در سیستم‌های LTE با ترافیک‌ داده‌های مختلط
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12000
مقاله ترجمه شده
1615 رویکرد مبتنی بر منطق فازی برای شناسایی اهمیت ریسک خطای انسانی
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
مقاله ترجمه شده
1616 پژوهش در زمینه تکنولوژی پرداخت همراه و مدل های کسب و کار در چین در محیط تجارت الکترونیک
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
مقاله ترجمه شده
1617 روند کنونی در مسئولیت مدنی بین المللی برای آسیب های زیست محیطی
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
مقاله ترجمه شده
1618 بررسی مدیریت استعداد در هند: نقش نادیده گرفته شده پاداش های درونی
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
مقاله ترجمه شده
1619 پژوهش های معاصر درباره حسابداری بخش دولتی- مقایسه بین المللی بین مقالات نشریات
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
مقاله ترجمه شده
1620 مروری بر روش های گرافیکی جهت ارزیابی عملکرد پیش بینی کننده در طبقه بندی
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 56
مقاله ترجمه شده
موضوعات