آرشیو مقالات کنفرانس فارسی::صفحه 9
تبریک عید فطر

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت عید فطر، از تیر تا 12 تیر96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات کنفرانسی فارسی - همه
تعداد مقالات یافته شده کنفرانس های فارسی: 1617
برای مشاهده مقالات ترجمه شده، کتاب ها، مقالات انگلیسی و ژورنال های همه از منوی سمت راست استفاده کنید
ردیف عنوان سال انتشار
81
تشخیص محتوا مبنا و پیوند مبنای جوامع در شبکه های اجتماعی
1394
82
ارائه روش بهینه برای تشخیص نفوذ در برابر حملات چاله های خاکستری در شبکه های موردی سیار
1394
83
تحلیل ارزیابی و ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین و تکنیک های داده کاوی برای طبقه بندی متون فارسی
1394
84
روش بهینه خوشه بندی متون با استفاده از شبکه عصبی som
1394
85
ارائه یک مدل دسترسی برای داده ها جهت کاهش چالش های امنیتی در محاسبات ابری
1394
86
ارایه چارچوبی به منظور برقراری امنیت در معماری سرویس گرا با استفاده از خوشه بندی سرویس ها
1394
87
مقایسه استراتژیها و مشکلات تخصیص منابع در رایانش ابری
1394
88
رایانش ابری و شناسایی و رتبه بندی مزایای حاصل از کاربرد آن در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
1394
89
تشخیص زیر دنباله های مشترک مولکولی با استفاده از الگوریتم های پویا
1394
90
بررسی روش های ایجاد سازگاری در سیستم پایگاه داده توزیع شده و تکراری
1394
موضوعات