مقالات انگلیسی::صفحه 9
تخفیف فطر

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت عید فطر، از تیر تا 12 تیر96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات انگلیسی - همه
تعداد مقالات یافته شده انگلیسی: 1682
برای مشاهده مقالات ترجمه شده، مقالات فارسی، کتاب ها و ژورنال های همه از منوی سمت راست استفاده کنید
سال انتشار عنوان ردیف
2016
داغAn integrated model for marine fishery management in the Pearl River Estuary_ Linking socio-economic systems and ecosystems
یک مدل یکپارچه برای مدیریت ماهیگیری دریایی در رودخانه مروارید خور: ارتباط سیستم های اجتماعی و اقتصادی و اکوسیستم ها
81
2016
داغDiplomacy and audit: Technologies of knowledge in Europe
دیپلماسی و حسابرسی: فن آوری دانش در اروپا
82
2016
داغCombustion of fuel blends containing digestate pyrolysis oil in a multi-cylinder compression ignition engine
احتراق مخلوط سوخت حاوی روغن digestate تولید کننده گاز در یک موتور احتراق تراکمی چند سیلندره
83
2016
داغDifferent paths to consensus? The impact of need for closure on model-supported group conflict management
مسیرهای مختلف برای اجماع؟ تاثیر نیاز به بسته شدن در مدیریت تعارض گروه مدل پشتیبانی
84
2016
داغImplementing Major Trauma Audit in Ireland
پیاده سازی ممیزی اصلی تروما در ایرلند
85
2016
داغExploring the benchmarks of the Taiwanese investment trust corporations: Management and investment efficiency perspectives
بررسی بنچمارک های سرمایه گذاری اعتماد شرکت های تایوانی: مدیریت و دیدگاه بازده سرمایه گذاری
86
2016
داغAn audit of penetrating neck injuries in a South African trauma service
ممیزی صدمات نافذ گردن در یک سرویس تروما آفریقای جنوبی
87
2016
داغThe role of strategic planning in excellence management systems
نقش برنامه ریزی استراتژیک در سیستم های مدیریت برتری
88
2016
داغInjured patients with very high blood alcohol concentrations
بیماران دارای جراحت با غلظت الکل خون بسیار بالا
89
2016
داغThe effects of integrating management judgement into OUT levels: In or out of context?
اثرات یکپارچه سازی مدیریت قضاوت به سطوح OUT: در یا خارج از زمینه؟
90
موضوعات