مقالات انگلیسی::صفحه 5
تبریک عید فطر

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت عید فطر، از تیر تا 12 تیر96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات انگلیسی - همه
تعداد مقالات یافته شده انگلیسی: 1682
برای مشاهده مقالات ترجمه شده، مقالات فارسی، کتاب ها و ژورنال های همه از منوی سمت راست استفاده کنید
سال انتشار عنوان ردیف
2017
داغCSF: Crowdsourcing semantic fusion for heterogeneous media big data in the internet of things
CSF: فیوژن معنایی انبوه سپاری برای داده های بزرگ رسانه های ناهمگن در اینترنت اشیا
41
2017
داغData governance case at KrauseMcMahon LLP in an era of self-service BI and Big Data
مورد دولت داده ها در KrauseMcMahon LLP در عصر هوش تجاری خود سرویس و داده های بزرگ
42
2017
داغDevelopment pattern, classification and evaluation of the tourism academic community in China in the last ten years: From the perspective of big data of articles of tourism academic journals
الگوی توسعه، طبقه بندی و ارزیابی جامعه دانشگاهی گردشگری در چین در ده سال گذشته: از منظر داده های بزرگ از مقالات مجلات علمی گردشگری
43
2017
داغDisaggregating asthma: Big investigation versus big data
آسم disaggregating : بررسی بزرگ در مقابل داده های بزرگ
44
2017
داغDoes negative campaign advertising stimulate uncivil communication on social media? Measuring audience response using big data
آیا تبلیغات مبارزه منفی ارتباط بی ادبانه در رسانه های اجتماعی را تحریک می کند؟ اندازه گیری پاسخ مخاطبان با استفاده از داده های بزرگ
45
2017
داغDynamic remote data auditing for securing big data storage in cloud computing
حسابرسی داده از راه دور به صورت پویا برای تامین امنیت ذخیره سازی داده های بزرگ در محاسبات ابری
46
2017
داغFactors influencing big data decision-making quality
عوامل موثر بر کیفیت تصمیم گیری داده های بزرگ
47
2017
داغGenerating automatic linguistic descriptions with big data
ایجاد توصیفات زبانی خودکار با داده های بزرگ
48
2017
داغGeometrical and topological approaches to Big Data
روش هندسی و توپولوژیکی به داده های بزرگ
49
2017
داغHeteroscedasticity-robust model screening: A useful toolkit for model averaging in big data analytics✩
ناهمواریانسی قوی غربالگری مدل: یک جعبه ابزار مفید برای میانگین گیری مدل در تجزیه و تحلیل داده های بزرگ
50
موضوعات