مقالات انگلیسی::صفحه 4
تخفیف فطر

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت عید فطر، از تیر تا 12 تیر96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات انگلیسی - همه
تعداد مقالات یافته شده انگلیسی: 1682
برای مشاهده مقالات ترجمه شده، مقالات فارسی، کتاب ها و ژورنال های همه از منوی سمت راست استفاده کنید
سال انتشار عنوان ردیف
2017
داغBig data in an HR context: Exploring organizational change readiness, employee attitudes and behaviors
داده های بزرگ در زمینه منابع انسانی: بررسی آمادگی تغییر سازمانی، نگرش کارکنان و رفتارها
31
2017
داغBig Data in Smart Farming - A review
36/5000 داده های بزرگ در کشاورزی هوشمند - مرور
32
2017
داغChiminey: Connecting Scientists to HPC, Cloud and Big Data
شومینه: اتصال دانشمندان به HPC، ابر و داده های بزرگ
33
2017
داغClassifying multi-destination trips in Austria with big data
طبقه بندی سفرهای چند مقصدی در اتریش با داده های بزرگ
34
2017
داغClowdFlows: Online workflows for distributed big data mining
ClowdFlows: جریان کاری آنلاین برای داده کاوی بزرگ توزیع شده
35
2017
داغComposable architecture for rack scale big data computing
معماری دندانه دار کردن برای مقیاس دندانه دار کردن محاسبات داده های بزرگ
36
2017
داغComputational Collective Intelligence with Big Data: Challenges and Opportunities
هوش جمعی محاسباتی با بزرگ داده ها: چالش ها و فرصت ها
37
2017
داغConstructing gazetteers from volunteered Big Geo-Data based on Hadoop
ساخت فرهنگ جغرافیایی از داده های بزرگ جغرافیائی به طور داوطلبانه بر اساس هادوپ
38
2017
داغConstructing spatiotemporal poverty indices from big data
ساخت شاخصهای فقر فضایی و زمانی از داده های بزرگ
39
2017
داغCritical analysis of Big Data challenges and analytical methods
تجزیه و تحلیل انتقادی از چالش های داده های بزرگ و روش های تحلیل
40
موضوعات