مقالات انگلیسی::صفحه 3
تخفیف فطر

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت عید فطر، از تیر تا 12 تیر96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات انگلیسی - همه
تعداد مقالات یافته شده انگلیسی: 1682
برای مشاهده مقالات ترجمه شده، مقالات فارسی، کتاب ها و ژورنال های همه از منوی سمت راست استفاده کنید
سال انتشار عنوان ردیف
2017
داغChiminey: Connecting Scientists to HPC, Cloud and Big Data
Chiminey: اتصال دانشمندان به HPC، ابر و داده های بزرگ
21
2017
داغA dynamic prime number based efficient security mechanism for big sensing data streams
A dynamic prime number based efficient security mechanism for big sensing data streams
22
2017
داغA model for unpacking big data analytics in high-frequency trading
مدلی برای باز کردن تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در تجارت با فرکانس بالا
23
2017
داغAn overview on the roles of fuzzy set techniques in big data processing: Trends, challenges and opportunities
مروری بر نقش تکنیک های مجموعه فازی در پردازش داده های بزرگ: روندها، چالش ها و فرصت
24
2017
داغAssessing business value of Big Data Analytics in European firms
بررسی ارزش کسب و کار تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در شرکت های اروپایی
25
2017
داغBig data analytics and firm performance: Effects of dynamic capabilities
تحلیل داده های بزرگ و عملکرد شرکت: اثر قابلیت های پویا
26
2017
داغBig data analytics by automated generation of fuzzy rules for Network Forensics Readiness
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ توسط نسل خودکار از قوانین فازی برای شبکه پزشکی قانونی
27
2017
داغBig data and predictive analytics for supply chain and organizational performance
داده های بزرگ و تجزیه و تحلیل پیش بینی برای زنجیره تامین و عملکرد سازمانی
28
2017
داغBig data and semantics management system for computer networks
داده های بزرگ و سیستم مدیریت معناشناسی برای شبکه های کامپیوتری
29
2017
داغBig data for big insights: Investigating language-specific drivers of hotel satisfaction with 412,784 user-generated reviews
داده های بزرگ برای بینش بزرگ: بررسی رانندگان زبان خاص رضایت هتل با بررسی کاربر 412784 تولید شده
30
موضوعات