مقالات انگلیسی::صفحه 161
تخفیف فطر

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت عید فطر، از تیر تا 12 تیر96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات انگلیسی - همه
تعداد مقالات یافته شده انگلیسی: 1682
برای مشاهده مقالات ترجمه شده، مقالات فارسی، کتاب ها و ژورنال های همه از منوی سمت راست استفاده کنید
سال انتشار عنوان ردیف
2014
داغManagement of electric vehicle battery charging in distribution networks with multi-agent systems
مدیریت باتری وسیله نقلیه الکتریکی شارژ در شبکه های توزیع با سیستم های چند عامله
1601
2014
داغElectric vehicle models for evaluating the security of supply
مدل های الکتریک خودرو برای ارزیابی امنیت منبع
1602
2014
داغStochastic multi-objective operational planning of smart distribution systems considering demand response programs
برنامه ریزی عملیاتی چند هدفه تصادفی توزیع کنندگان هوشمند با توجه به برنامه پاسخ به تقاضا
1603
2014
داغDesigning fuzzy logic controllers for DC–DC converters using multi-objective particle swarm optimization
طراحی کنترل کننده منطق فازی برای مبدل های DC-DC با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه
1604
2014
داغDroop control for loss minimization in HVDC multi-terminal transmission systems for large offshore wind farms
افت کنترل برای به حداقل رساندن از دست دادن در سیستم انتقال چند ترمینال HVDC برای مزارع بزرگ دریایی باد
1605
2014
داغOverload and overvoltage in low-voltage and medium-voltage networks due to renewable energy – some illustrative case studies
اضافه بار و اضافه ولتاژ در ولتاژ کم و متوسط ولتاژ شبکه با توجه به انرژی های تجدید پذیر - برخی از مطالعات موردی گویا
1606
2014
داغOverload and overvoltage in low-voltage and medium-voltage networks due to renewable energy – some illustrative case studies
اضافه بار و اضافه ولتاژ در ولتاژ کم و متوسط ولتاژ شبکه با توجه به انرژی های تجدید پذیر - برخی از مطالعات موردی گویا
1607
2014
داغBig data in biomedicine
داده های بزرگ در تحقیقات زیست پزشکی
1608
2014
داغLoad–frequency control management in island operation
مدیریت کنترل بار فرکانس در عملیات جزیره
1609
2014
داغFault detection in induction motors and the impact on the kinematic chain through thermographic analysis
تشخیص خطا در موتورهای القایی و تاثیر بر زنجیره حرکتی از طریق تجزیه و تحلیل اندازه گیری حرارت
1610
موضوعات